VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Každý klient absolvuje při první návštěvě komplexní vstupní vyšetření, které je základem k tomu, abychom se detailně seznámili se stavem Vašeho chrupu a přilehlých tkání dutiny ústní a navrhli tak vhodná ošetření.

Během vstupního vyšetření provedeme:

 1. Komplexní vyšetření chrupu a měkkých tkání
 2. Rentgenové snímky s podrobným popisem
 3. Kontrolu kvality a funkčnosti stávajících výplní a protetických prací
 4. Kontrolu zubní hygieny
 5. V případě potřeby fotodokumentaci s možností využití intraorální kamery (ústní endoskop s mnohonásobným zvětšením obrazu)

Rentgenové snímky:

 • Velký rentgenový snímek (ortopantomogram nebo-li OPG), který nám zobrazí všechny zuby, obě čelisti, čelistní dutiny a čelistní klouby.
 • Malé intraorální rentgenové snímky, které nám umožní detailní zobrazení zubů, díky kterému jsme schopni snadno detekovat zubní kaz a včasně odhalit počínající parodontitidu.

Na základě získaných informací společně vybereme léčebný plán s ohledem na Vaše časové a finanční možnosti. Při vzájemné shodě se domluvíme na spolupráci a sjednáme si termín Vaší příští návštěvy.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Stomatologická prevence je základním pilířem úspěchu dnešní, moderní stomatologie. Cílem prevence je včasné odhalení počínajícího zubního kazu případně onemocnění parodontu (závěsného aparátu a přilehlých měkkých tkání).

Každý pacient, který má platné zdravotní pojištění, má ze zákona právo u zubního lékaře na dvě bezplatné preventivní prohlídky za rok.

Neustále je velmi rozšířená avšak mylná domněnka, že pokud Vás zuby nebolí, není potřeba navštěvovat stomatologa.

Některá onemocnění dutiny ústní nejsou ve svých počínajících stadiích bolestivá, ovšem jsou diagnostikována právě při preventivních stomatologických prohlídkách. Ve většině případů jsou tato onemocnění také snadno řešitelná. V případech, kdy pacient již přichází s bolestí je řešení často složitější a také finančně nákladnější.

Proto je prevence v součinnosti s dentální hygienou základem pro Váš zdravý a funkční chrup.

OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU (Výplňové materiály)

Zubní výplně se používají v případě kariézních defektů (poškození zubů kazem), poškození úrazem atd. Po odstranění kariézního defektu je nutné prázdné místo vyplnit. Aplikací výplňového materiálu zajistíme opět celistvost zubu.

Nabízíme celou řadu výplní (kompozitní, amalgámové, skloionomerní), každá má své výhody a nevýhody. Při stanovení léčebného plánu Vás seznámíme se všemi vhodnými alternativami, jejich kvalitou, charakterem a cenou.

Výběr vhodného výplňového materiálu záleží na mnoha faktorech. Výplň by měla být nejen estetická, ale zároveň i bezpečná, trvanlivá a funkční. Z tohoto důvodu je při výběru nejvhodnějšího materiálu pro daný zub nezbytné zhodnotit stupeň kazivosti u pacienta, umístění výplně, rozsah vyplňovaného defektu, mechanickou zátěž zubu i požadavky pacienta. Po vyhodnocení uvedených kritérií Vám vybereme nejvhodnější ze tří výše uvedených typů (kompozitní, amalgámové, skloionomerní).

Je ovšem důležité si uvědomit, že i když je výplň zhotovena špičkovým způsobem, který moderní stomatologie umožňuje, jedná se o materiál, který nenahradí zcela plnohodnotně vlastní zubní tkáň navždy. Všechny výplňové materiály podléhají opotřebení, a proto je nutné v rámci pravidelných preventivních prohlídek kontrolovat jejich stav (funkčnost, vzhled).

Výhody
 • Vynikající estetika
 • Šetrnější k tvrdým zubním tkáním oproti amalgámu (adhezivní spojení se zubem)
 • Zub s fotokompozitní výplní je možné okamžitě po ošetření zatěžovat (pacient může jíst ihned po odchodu z ordinace).
 • Široká indikační škála využití

Nevýhody
 • Časově i technicky náročnější na zhotovení.
Výhody
 • Nižší cena
 • Relativně snadnější zhotovení
Nevýhody:
  • Neestetický
  • Úzké spektrum indikací v použití materiálu
  • Vodič tepla
  • Obsah rtuti
  • Drží v zubu pouze mechanicky – velké oslabení zubu při preparaci (odvrtání) – vystavení riziku vzniku praskliny ve výplni i v zubu.
  • Zub se po zhotovení amalgámu nesmí minimálně 2 hodiny mechanicky zatížit.
  • V našem zubním centru používáme kapslovaný amalgám s vysokým obsahem stříbra. Tento typ amalgámu s přesným poměrem jednotlivých komponent se vyznačuje větší mechanickou odolností, menší korozí, lepší leštitelností a tvarovou stálostí.
  • Druhým typem amalgámu je konvenční amalgám (ručně míchaný) s nepřesným poměrem rtuti a kovového prášku, který má následující nevýhody: uvolňování par rtuti při zpracování, riziko vzniku spáry u výplně, menší mechanická odolnost, praskliny, větší koroze. Konvenční amalgám z těchto důvodů nepoužíváme.

Jedná se o bílou výplň, která však nedosahuje estetiky fotokompozitní výplně. Nejčastěji se využívá jako dlouhodobé provizorium a jako výplň u dočasného chrupu.

Výhody
 • Chemická vazba jak ke sklovině, tak i k dentinu – šetrné k trvdým zubním tkáním jako u kompozitních výplní.
 • Uvolňuje do okolí fluoridové ionty, a působí tak proti vzniku nového zubního kazu, následně také přispívá k remineralizaci zubu
Nevýhody
 • Nízká mechanická odolnost.
 • Malá barevná škála, nižší leštitelnost a větší opacita (neprůsvitnost)

ZUBNÍ IMPLANTÁTY

Implantát je jednoduše řečeno titanový vrut, který je zaveden do čelistní kosti.  Zubní implantát tak nahrazuje zubní kořen vytaženého zubu kořenem umělým. Lze takto nahradit jeden nebo více chybějících zubů, respektive jejich kořenovou část. Není potřeba brousit okolní vlastní zuby. Řešení pomocí implantátů je tedy z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější a ke zbylým zubům šetrnější. Vše zní velmi jednoduše, ale zavedení implantátu chce svůj čas a také preciznost a zkušenosti ze strany implantologa. Životnost implantátů není teoreticky nijak omezena a při řádné dentální hygieně pacienta, která je ovšem klíčová!, se jedná o velmi dlouhodobé řešení. Součástí péče v našem stomatologickém centru je také následná pravidelná kontrola v ordinaci včetně RTG snímků. Pokud je případný problém zachycen včas, tak se dá snadno řešit. Ovšem cena za zanedbání péče a kontroly u implantologa může být vysoká a v těch nejhorších případech může skončit i ztrátou implantátu.

PROTETIKA

Korunky, můstky, fasety, onlaye, overlaye

Pokud je defekt v zubu způsobený kazem rozsáhlejší a nelze ho již řešit pomocí výplně, tak v tomto případě přichází na řadu v laboratoři zhotovená náhrada ztracených zubních tkání, nejčastěji korunka. Pokud jsou Vaše zuby poškozené a nevzhledné nebo je již předchozí ošetření opotřebené, jedním z řešení je keramická faseta, ale také i již zmíněná korunka nebo můstek, které opět dodají Vašemu úsměvu krásu a estetický vzhled.

Jsou tenké keramické “plátky – skořápky“, které se lepí na přední . plošky převážně frontálních (předních) zubů. Jejich pomocí je možné esteticky a šetrně krýt nedostatky skloviny, rozsáhlé nevzhledné výplně (plomby). Keramickými fasetami lze korigovat také nevhodné postavení či sklon zubů a případně zaplňovat mezery mezi zuby.

Nahrazuje větší (korunka) či menší (onlay,overlay) část zubu ztracenou např. kazem či úrazem při zachování vlastního kořene.

Je zhotovován v případě, kdy je zapotřebí nahradit jeden či více ztracených zubů a nelze to udělat pomocí implantátů. Můstek se zhotovuje v zubní laboratoři obdobně jako korunka a nasazuje se na „obroušené“ zuby pomocí speciálního cementu. Po nasazení můstku je velmi důležitá dokonalá zubní hygiena. Přestože můstky nahrazují esteticky a funkčně vlastní zuby, jejich trvanlivost závisí na péči pacienta a na opatrnosti při namáhání zubů (ukusování a žvýkání velmi tvrdých potravin apod.)

ENDODONCIE

Ošetření kořenových kanálků

Každý zub má v sobě dutinu vyplněnou cévami a nervy. Této dutině říkáme dřeňová dutina. V kořenech zubů jsou takzvané kořenové kanálky. V některých případech může dojít k odumření zubní dřeně. Nejčastěji je tato situace způsobená zubním kazem jako následek nedostatečné zubní hygieny. (Příčinou odumření zubní dřeně může být také ulomení zubu nebo mechanická či tepelná traumatizace zubu.)

Pokud postižený zub není ošetřen, je zdrojem infekce pro celý organismus. Pacient o zub dříve či později přijde. Náhrada chybějícího zubu (můstek, implantát) je vždy mnohem finančně i časově náročnější, navíc může mít pacient další závažné zdravotní komplikace způsobené šířícími se bakteriemi (zánět chlopní, ledvin, kůže, kloubů atd.). Příčinou odumření zubní dřeně však může být také ulomení zubu nebo jiné mechanické či tepelné trauma.

V okolí postiženého zubu se vytvoří tzv. “váček”. Jedná se o chronické infekční ložisko v kosti. Tento nález se nemusí nikterak projevovat, pacient je bez příznaků a bez bolestí. Ovšem musíme mít na paměti, že se jedná o razantní imunitní zátěž pro organismus. Většinou tento stav, v nejméně vhodném okamžiku, přechází v akutní stádium s výraznými bostmi. Dochází ke tvorbě hnisu, zánětu okostice, otoku tváře, krku a někdy končí životem ohrožujícím kolemčelistním zánětem.

Možností jak zub zachránit je právě endodontické ošetření (ošetření kořenových kanálků). Po podání lokální anestezie a izolaci zubu (kofferdam) je nutné najít vstupy do všech kořenových kanálků. Poté je nutné zjistit jejich délku pomocí apexlokátoru, kanálky postupně rozšířit speciálními nástroji, aplikovat dezinfekční výplach a následně kanálky hermeticky zaplnit.

Zub je poté nutné ošetřit kompozitní výplní nebo laboratorně zhotovenou onlayí či korunkou (vše dle situace).

DENTÁLNÍ HYGIENA

Zdravý a krásný chrup je vizitkou každého z nás, udržet ho ale v perfektním stavu si čas od času žádá přístup profesionálů.

Základními pilíři prevence zubního kazu a onemocnění dásní jsou:

 • pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře (2x ročně!)
 • řádně prováděná domácí dentální hygiena
 • pravidelná profesionální dentální hygiena (minimálně 2x ročně – dle stavu chrupu)

Profesionální dentální hygiena je tedy stejně důležitá jako preventivní návštěva u Vašeho stomatologa. Špatná úroveň ústní hygieny má za následek vznik zubního kazu a vznik onemocnění dásní. Je také důležité si uvědomit, že špatná úroveň ústní hygieny může negativně ovlivnit i celkové zdraví a imunitu.

Řádná péče o dutinu ústní je jedinou spolehlivou cestou k udržení funkčního a zdravého chrupu po celý život.

Dentální hygiena tedy není kosmetický či zkrášlovací zákrok. Jde o prevenci a mnohdy také o léčebný proces, kterým se odstraňují příčiny zánětu dásní (gingivitidy) a parodontitidy.

Dentální hygiena zahrnuje:

 • Význam ústní hygieny a souvislosti s aktuálním stavem (Stav dutiny ústní dentální hygienistka posuzuje vyšetřením, aspekcí a dotazováním. Vzhledem k tomu, že si zakládáme na týmové a mezioborové spolupráci, společně s efektivní kooperací, tak má dentální hygienistka k dispozici RTG snímky, Vaši zdravotní dokumentaci a většinou i Vašeho ošetřujícího lekaře J.)Rentgenologické vyšetření, které hygienistce prozradí 60% o stavu vašeho chrupu. S RTG vyšetřením úzce souvisí i vyšetření stavu kostí (parodontóza). V našem stomatologickém centru si zakládáme i na parodontologickém vyšetření. Toto vyšetření je velice důležité, protože hlídá stav kosti, ve které je zub upevněn, především zda nedošlo k jejímu úbytku (onemocnění zvané parodontóza, nebo-li parodontitis).
 • Profesionální odstranění mikrobiálního zubního povlaku, pigmentací a zubního kamene
 • Instruktáž efektivní individuální techniky čištění zubů, doporučení vhodných pomůcek ústní hygieny (zubní kartáček, mezizubní kartáčky, nitě apod.)
 • V případě parodontitidy ošetření parodontálních chobotů (V našem stomatologickém centru je ošetření vedené pod taktovkou dentální hygienistky a zároveň stomatologa. Toto ošetření se provádí většinou v lokální anestezii a někdy i pod antibiotickou clonou.)

Hygienistka Vám také může nabídnout i pískování zubů (airflow), bělení či lokální fluoridaci zubů.

BĚLENÍ ZUBŮ

Estetické bělení zubů provádíme ordinační, domácí anebo kombinovanou formou. Používáme moderní klinicky ověřené postupy a nejkvalitnější bělící prostředky na trhu.

V prvé řadě, než začneme bělit, tak je dobré si uvědomit, že bělení zubů je zapotřebí konzultovat se stomatologem. Dále je bělení vhodné pro pacienty, kteří mají zdravé dásně a ošetřené zubní kazy. V případě, že má pacient na předních zubech výplně či korunky, tak je vhodné vědět, že se vybělí pouze zuby, nikoliv zmiňované výplně či korunky. Stávající výplně je mnohdy nutné vyměnit za nové, barevně vyhovující, tak aby byl výsledný efekt esteticky žádoucí.

V našem zubním centru se snažíme přistupovat ke každému individuálně, proto Vám doporučíme nejvhodnější způsob bělení dle stavu Vašich zubů a odborně provedeme instruktáž péče o vybělené zuby.
Doporučujeme pouze praxí vyzkoušené preparáty, které při správném postupu nemohou poškodit sklovinu, ani měkké tkáně v okolí zubu.

Používá se v případech, kdy klient požaduje rychlé vybělení zubů. Před samotným bělením se aplikují všechny ochranné prostředky, poté je nanesen aktivní bělící gel. Po několika minutách se tento bělící gel opláchne a opět nanese. Celý proces se opakuje cca 3x. Bělení trvá celkem asi 1,5 hodiny.

Nevýhodou této metody je jednak vyšší finanční náročnost a jednak zvýšená citlivost zubů. Naopak její velkou výhodou je rychlejší a také efektivnější bělení zubů.

Pro kvalitní a profesionální domácí bělení zubů Vám zhotovíme individuální nosič bělícího gelu. Do tohoto nosiče si klient v pohodlí domova sám aplikuje bělicí gel. Nosič s gelem nosí několik hodin každý den, dokud nedosáhnete požadované bělosti zubů (cca 10 dní).
Výhodou domácího bělení zubů je nižší finanční náročnost, je však časově náročnější.